Sylke Vreeswijk

Sylke Vreeswijk

Mensen in hun kracht kunnen zetten ziet zij als haar taak en uitdaging.

Sylke heeft na haar opleiding Orthopedagogiek met specialisatie Leerlingenzorg gewerkt op verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. Op basis van de vragen van de scholen heeft zij handelingsgerichte en oplossingsgerichte begeleiding geboden aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams als onderwijsadviseur. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van zowel het leren als het gedrag. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in het werken met schoolteams. In 2015 is zij als intern begeleider en orthopedagoog aan de slag gegaan. Daarnaast is zij de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gestart. Deze heeft zij in 2017 afgerond. Vanuit haar opleiding is zij werkzaam geweest als leerkracht van de bovenbouw in zowel het regulier als speciaal basisonderwijs.