Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en ondersteunt als trajectbegeleider ‘handelingsgericht arrangeren’ op school. Daarnaast begeleidt zij scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid.