Lidy Hampsink- Aalfs

Lid Hampsink- Aalfs

Lidy heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en aanbieden van vraaggericht onderwijs aan de doelgroep, in samenwerking met verschillende partijen. Zoals gemeenten, scholen en vele organisaties die in meer en mindere mate actief zijn rond de aanpak van laaggeletterdheid. We hebben veel ervaring met de procesbegeleiding van samenwerkingsverbanden en integrale aanpak van laaggeletterdheid.